Buyer Persona’s en koopstadia

Je kunt niet iedereen op dezelfde manier aanspreken in blogs en andere contentvormen, niet iedereen wil bijvoorbeeld getutoyeerd worden. En de inkoper in een bedrijf weet vaak veel minder van de details van je eindproduct dan de man of vrouw die er dagelijks mee werkt. Concreet betekent dit dat je bij het produceren van content rekening moet houden met degene die het leest of kijkt, om ervoor te zorgen dat er een perfecte aansluiting is op zowel kennisniveau als in de ‘tone of voice’ (de manier van aanspreken). Je content marketing werkt op die manier optimaal. Volgens het bedrijf ‘Impact Branding & Design’ is de definitie van buyer persona dan ook de “fictieve beschrijving van je ideale klant, die je helpt bij de bepaling en uitvoering van een effectieve marketingstrategie”.

Deze blog vormt onderdeel van hoofdstuk 4 van mijn boek ‘Scoren met Content Marketing’

 

Advertentie

Content Marketing en Storytelling

Een Porsche Cayenne is tweemaal zo duur als een Volkswagen Touareg, terwijl het technisch gezien vrijwel identieke auto’s zijn. Mensen betalen het prijsverschil vanwege het ‘verhaal’ van Porsche, en willen dit verhaal ook graag geloven. Zo zijn er veel voorbeelden van merken die een hogere prijs mogen vragen omdat ze een ‘verhaal’ hebben. Er is ook onderzoek naar gedaan: zodra in experimenten een verhaal aan een merk werd toegevoegd, bleken de respondenten bereid een (soms vele malen) hogere prijs te betalen.

Storytelling is dus een effectief onderdeel van je Content Marketing volgens Harrison Monarth: “Data can persuade people, but it doesn’t inspire them to act; to do that, you need to wrap your vision in a story that fires the imagination and stirs the soul”. Het is voor veel mensen echter niet duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen content marketing en ‘storytelling’. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat ‘storytelling’ is, en hoe het met content marketing overlapt. Daarnaast wordt uitgelegd hoe een ‘story’ vanuit de marketing het beste verteld kan worden, en welke onderdelen het bevat.

Deze blog is onderdeel van hoofdstuk 4 van mijn boek ‘Scoren met Content Marketing’