Content marketing als onderdeel van ‘inbound marketing’

Content marketing is niet iets nieuws, de bijbel bevatte bijvoorbeeld al veel content die goed is ‘gemarket’. Het wordt door critici dus vaak ‘oude wijn in nieuwe zakken’ genoemd. Dat content marketing de laatste tijd erg veel aandacht krijgt is echter goed te verklaren met de opkomst van zoekmachines: het merendeel van de koopprocessen van klanten en bedrijven begint tegenwoordig bij Google. En het is deze trend die de drijvende kracht is in de overgang van zogenaamde ‘outbound marketing’ naar ‘inbound marketing’. In onderstaande paragrafen wordt uitgelegd wat het (verschil) is, hoe inbound marketing ontstaan is en hoe content marketing zich verhoudt tot inbound marketing en social media marketing.

Deze blog bevat een deel van hoofdstuk 3 van mijn boek ‘Scoren met Content Marketing’